Iba’t ibang komunidad makikinabang sa pagpopondo

Iba’t ibang komunidad makikinabang sa pagpopondo

Ipinahayag kamakailan ng Ministro para sa Multikulturalismo na si Ray Williams na mahigit $170,000 na pondo para sa 26 mga proyekto sa komunidad ay pakikinabangan ng mga komunidad na may iba’t ibang kultura sa New South Wales.
Minister for Multiculturalism Ray Williams [NSW Parliament]
Ang Unity Grants ng Pamahalaang NSW ay magpopondo ng hanggang sa $30,000 […]