Iba’t ibang komunidad makikinabang sa pagpopondo

Ipinahayag kamakailan ng Ministro para sa Multikulturalismo na si Ray Williams na mahigit $170,000 na pondo para sa 26 mga proyekto sa komunidad ay pakikinabangan ng mga komunidad na may iba’t ibang kultura sa New South Wales.

Minister for Multiculturalism Ray Williams [NSW Parliament]
Minister for Multiculturalism Ray Williams [NSW Parliament]

Ang Unity Grants ng Pamahalaang NSW ay magpopondo ng hanggang sa $30,000 para sa mga proyektong magsusulong ng multikulturalismo at pakikilahok ng mga migrante sa sining, palakasan at pagboboluntaryo.

Ayon kay G Williams, namumuhunan ang programa sa mga proyektong pangmasa na may tunay na epekto sa mga lokal na komunidad.

“Binabati ko ang lahat ng mga organisasyon sa komunidad na nagpakita ng makabagong mga proyekto na nagtataguyod ng pagkakaisa at pagkakasundo sa lipunan,” sabi pa ni G Williams.

“Ang gawad na mga proyektong ito ay may mahalagang papel sa pagtugon sa pagbubukod (isolation) sa lipunan at mga hadlang sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad.”

Ang Darfur Community Social and Cultural Association sa NSW ay nakatanggap ng Unity Grant para sa programa ng pakiki-ugnayan ng mga kabataan sa Blacktown.

“Paglalapitin ng aming proyekto ang mga kabataan mula sa kanluran at timog kanlurang Sydney upang ipagdiwang ang iba’t ibang tradisyon at mga kultura ng South Sudan,” ayon kay Chairman Hafiz Tokka ng nasabing samahan.

“Ang proyekto ay huhubog sa kamalayan ng ating mga kabataan upang itaguyod ang pagtanggap sa isa’t isa, pag-unawa, at pagkakasundo sa pamamagitan ng mga tour ng mga kabataan, eksibisyon at festival.”

Ang iba pang matagumpay na mga proyekto ng Unity Grant ay kinabibilangan ng:

– Mga palihan sa sining at digital na pagkukuwento para sa mga bagong migrante at mga refugee sa Tamworth;

– Libreng mga sesyon ng palakasan sa Auburn sa katapusan ng linggo na nag-uugnay sa kilalang mga manlalarong multikultural at mga samahang pang-isport sa rehiyon;

– Isang proyekto ng komunidad para sa Ingles na mag-uugnay ng mga boluntaryo sa mga migrante at mga refugee na nagnanais pagbutihin ang mga kasanayan sa Ingles at makabuo ng mga pagkakaibigan sa Western Sydney.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Multikultural ng NSW Grants Program, bisitahin ang: http://multicultural.nsw.gov.au/

*** Reporting by Multicultural NSW. Published here online as part of the support of The Filipino Australian to May, National Heritage Month program of the Philippines.

Related Posts (by topic or by writer):

Leave a Reply

Your email address will not be published.